Onderzoek

Bij Florauna natuuradvies kunnen wij u adviseren over de uit te voeren onderzoeken die noodzakelijk zijn in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen.