Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wetgeving vervangt de voormalige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet.

Binnen de Wet natuurbescherming komen deze voormalige wetten wel terug, te weten binnen de gebiedsbescherming (hoofdstuk 2), soortenbescherming (hoofdstuk 3) en de houtopstanden (hoofdstuk 4).

Florauna natuuradvies kan u voorzien van advies en informatie met betrekking tot de Wet natuurbescherming voor uw project. Neem contact met ons op voor een adviesgesprek inclusief verslaglegging.

 

Daarnaast verzorgt Florauna natuuradvies presentaties over de Wet natuurbescherming algemeen, specifieke onderdelen van de Wet natuurbescherming en over één of meerdere beschermde soorten (flora en fauna). Bij interesse kunt u contact met ons opnemen. 

 

Tevens kunnen wij voor uw onderzoeken en werkzaamheden uitvoeren voor uw project voor de volgende onderdelen:

- Gebiedsbescherming

- Soortenbescherming

- Houtopstanden