Soortspecifiek onderzoek

Bij Florauna natuuradvies zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van soortspecifieke onderzoeken in het kader van de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming. Deze onderzoeken zijn vaak noodzakelijk bij ruimtelijke ingrepen die gepland staan. Denk daarbij aan sloop, verbouw en nieuwbouw. De onderzoeken die wij uitvoeren zijn soortspecifiek en wij voorzien u hiervoor graag van advies.

Veel voorkomende onderzoeken die wij uitvoeren zijn:

- vleermuisonderzoek;

- gierzwaluwonderzoek;

- huismusonderzoek;

- onderzoek door middel van wildcamera's naar diverse zoogdieren;

- onderzoek naar marterachtigen;

- onderzoek door middel van een warmtebeeldcamera.


Uit deze onderzoeken kan de conclusie komen dat er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. In dat geval zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk en is het nodig om een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen bij het bevoegde gezag. Ook voor advies, levering en plaatsing van mitigerende maatregelen en het opstellen van een mitigatieplan, ecologisch werkprotocol en het aanvragen van een ontheffing zijn wij u graag van dienst. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.