Onderzoek

Bij Florauna natuuradvies kunnen wij u adviseren over de uit te voeren onderzoeken die noodzakelijk zijn in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen.

Wij kunnen voor u op de volgende onderwerpen van de Wet natuurbescherming onderzoeken uitvoeren en advies geven:

- Stikstofonderzoek

- Quickscan flora en fauna

- Soortspecifiek onderzoek